Sköt ditt fordon rätt!

Bra att veta

Här ger vi några av våra bästa tips för hur du ska sköta om ditt fritidsfordon och hur du behåller ett bra andrahandsvärde på det.

Avlopp och gråvatten

Häll gärna anpassat medel i avloppsrören med jämna mellanrum för att hålla slangar och tank rena.

Batterier/El

Batterier är driftsäkra men kräver ändå ett visst underhåll. Ju bättre du tar hand om batteriet desto längre livslängd får det och därmed spar du på onödiga utgifter.

Det finns flera olika batterityper. Den äldsta typen har skruvkorkar på ovansidan och i dessa måste du själv kontrollera syranivån. Den ska alltid vara ovanför själva cellplattorna som du skymtar när korken är avskruvad. Många av dessa batterier har ett genomskinligt hölje som gör att du kan se nivån utan att lossa korkarna.

Batterierna beskrivs som 12 volt och varje cell ungefär 2,2. Mäter du vilospänningen ska den ligga strax över 13 volt. De sex separata cellerna fylls på individuellt med destillerat vatten som ibland saluförs som batterivatten och kan köpas på vanliga bensinstationer. Du ska inte använda vanligt kranvatten då det innehåller mineraler som avlagras på cellplattorna och över tid förstör dem.

Är syranivån för låg förstör du också cellplattorna och förkortar livslängden. Kolla batteriet med månadsvisa intervaller. Dessa batterier har successivt ersatts av det som många kallar underhållsfria, tekniskt kallas de AGM. De har en slät ovansida och kan inte fyllas på. Skillnaden är därutöver att när de laddas med en batteriladdare ska denna vara av pulstyp, det marknadsledande fabrikatet är CTEK.

På senare tid har det även kommit litium-batterier. Dessa har en rad fördelar. De är lättare, har större energikapacitet och är i stort sett helt underhållsfria men dessvärre betydligt dyrare. De ska enbart laddas med den typ av laddare som fabrikanten rekommenderar.

Batterier gillar inte vibrationer. Se till att batteriet är fast förankrat oavsett vilken typ det tillhör. De gillar inte heller att bli helt urladdade. Bilens generator förser det normalt med tillräckligt med laddning men fricampar du ofta ska du hålla ett öga på laddnivån och kanske ställa det på laddning när du har möjlighet. De flesta husbilar har ett separat batteri för bodelen och då laddas bilens batteri först och när det är fulladdat börjar laddningen av bodelens batteri. Tekniken ser följaktligen till att bilen alltid går att starta.

Många förser husbilen med solpaneler och dessa kopplas normalt ihop med ett laddsystem. Panelerna gör dig, om inte helt oberoende av yttre laddning eller körning, i varje fall så pass oberoende att batteriet håller under den tid de flesta bedöms stå still. Rengör gärna solcellerna med jämna mellanrum med en borste och spola av med vatten. Ström från solcellerna begränsas om snö eller smuts finns på panelerna.

På vintern, eller under andra längre perioder då fordonet inte används, är det bra att koppla loss batteriet. Det finns alltid små strömförbrukare som under längre perioder tömmer batteriet. Har du möjlighet att ta hem det och ladda det regelbundet vinner du livslängd. En laddare av pulstyp är lika underhållsfri som den du har till telefonen, plugga in den och låt den vara. Har du tillgång till elektricitet där husbilen står uppställd kan du koppla på en snabbkontakt vilket gör det enkelt att ansluta laddaren. Med lite omtanke om batteriet kommer det att fungera under en längre period och du kan räkna med att det fungerar lika bra nästa säsong igen.

Om du någon gång ska ladda batteriet med en annan batteriladdare än fordonets egna så se till att batteriladdaren som används till ditt batteri är av rätt typ. Fel laddare kommer förstöra ditt batteri.

Däcken

Alldeles för många kör med för lågt lufttryck. När det gjorts undersökningar har de visat på att inte ens hälften har tillräckligt med luft i däcken. Att så många kör med lågt lufttryck beror delvis på att lufttrycket kontrolleras på fel sätt.

Lufttrycket ska mätas när däcket är kallt eftersom att lufttrycket ökar alltid något när däcket körs och det har byggts upp friktionsvärme. Nackdelarna med för lågt lufttryck är många. Däckslitaget ökar, bränsleförbrukningen likaså och vägegenskaperna blir lidande. Med instruktionsboken kan du kontrollera vad det ska vara för lufttryck i just den modell som du har men som en allmän rekommendation ska däcktrycket ligga runt 4.

Michelin har en guide uppdelat på modeller som du hittar via den här länken, https://www.lufttryck.se/fiat/ducato. Men det kan även skilja marginellt mellan olika däck och basfordon samt mellan fram och bak. Hur mycket du lastat spelar också roll.

Många basfordonstillverkare ger rekommendationer i underkant då ett lägre lufttryck kan upplevas ge vissa komfortfördelar. Husbilen får en mjukare gång vilket en del ägare uppskattar men tekniskt är det sämre.

Var vaksam på om det är olika lufttryck i vänster respektive höger däck på samma axel. Speciellt om det gäller framhjulen. Detta kan ge effekter som att bilen driver åt det ena eller andra hållet.

Kontrollera även att framhjulens däckmönster är jämnt slitet. Är däckslitaget på samma däck mer slitet på ena sidan tyder det på att framvagnsinställningen behöver justeras. Ojämnt slitage, som en tvättbräda, tyder på obalans eller dåliga stötdämpare. Är mönstret mindre slitet i mitten än vad det är på kanterna tyder det på för lågt lufttryck under en längre tid.

Fukt

Fukt är husbilarnas och husvagnarnas värsta fiende. Kontrollera så att ventilationshål är öppna och fria från blockering. Kontrollera alla utvändiga tätningar så att de inte förekommer torrsprickor eller liknande. Vi rekommenderar att du gör fukttest en gång om året.

Gasol

Gasolskåpet får inte användas som förvaringsutrymme på grund av brandfara. Gasolflaskorna ska förvaras stående och väl fixerade. Säkerställ att gasolanläggningen inte läcker genom att göra en gasolkontroll. En gasolanläggning kräver regelbundet underhåll och årliga kontroller men det finns inga lagkrav kopplade till detta. Vi rekommenderar att göra gasolkontroll en gång om året.

Det formella kravet på besiktning av gasolanläggningen är sedan länge borttaget i den vanliga kontrollbesiktningen. Däremot ställer många campingar krav på att du ska kunna visa upp att den kontrollerats och i varje fall ska du beställa en sådan kontroll vid den vanliga kontrollbesiktningen. Eftersom kontrollbesiktningen inte alltid är årlig får du beställa en separat kontroll övriga år.

Slangarna ska bytas minst vart tionde år oavsett om det syns några skador eller inte men självklart omedelbart om du upptäcker någon skada. De synliga slangarna vid gasolflaskorna kollar du då och då i samband med flaskbyten, mer knepigt är det med anslutningarna vid spis och frys som ändå inte får missas. När tiden för byte börjar närma sig får du dra fram kylen och byta dessa slangar. Vill du vara på den säkra sidan monterar du en brandsläckare bakom den, det finns brandsläcksslangar som är fyllda med släckmedel och där slangen smälter och släpper ut detta automatiskt när denna brandsläcksslang utsätts för värme. Ett exempel på en sådan heter BlazCut och lämpar sig även i gasolflaskeutrymmet.

Står fordonet oanvänt under en period är det bra att stänga av gasolens tillflödeskran som finns där gasolflaskorna är placerade. Är systemet tätt ska du inte märka något tillflödesljud när huvudkranen öppnas igen men denna enkla kontroll ersätter inte en regelrätt gasolkontroll.

När vi på Vincent säljer en husbil eller husvagn har vi kollat att anläggningen är i säkert skick. Det innebär att slangarna inte är för gamla, inte har någon sprickbildning och att anslutningarna är av rätt typ. Du kan vara trygg i att vi gjort vad som är möjligt för att förebygga läckage.

I vissa fritidsfordon finns läckagevarnare monterad. Det är en gasavkännare som varnar för det fall gasol läcker ut. Gasol har en tillsats med en särpräglad doft och skulle du känna någon gasoldoft ska du omedelbart ta reda på varför. Använd inget som kan ge gnistor och vädra så mycket som det går.

Matlagning i köket

Ha gärna ett fönster eller en lucka öppen vid matlagning. Belasta inte glaslocket i stängt läge och se till att brännaren svalnat helt innan du fäller ner glaslocket efter matlagning.

Toalett

Använd gärna toalettmedel i kassetten som motverkar lukt. Tillsätt aldrig toalettkemikalier via skjutspjället eller klosetten. Det är viktigt att använda ett speciellt vattenlösligt toalettpapper som tillsammans med toalettmedlet till stor del löses upp och inte fastnad lika lätt i toalettkassetten.

Tvätt och städ

Använd gärna inte petroleumbaserad avfettning på ditt fordon då detta löser upp tätningsmassan i fogar runt bland annat lastluckor och skarvar i karossen.

Fönstren i husbilar och husvagnar är tillverkade av akrylplast eller polymetylmetakrylat (PMMA) vilket är en termoplast som i dagligt tal kallas Plexiglas. Det är ett oömt, praktiskt och lätt material som kan formas nästan hur som helst men med tiden repas det mer än riktigt glas som inte används eftersom det är både sprött och tungt. Akrylplasten är relativt hård och dessutom extremt genomskinlig, men kräver regelbunden och specifik vård. För att akrylglasfönstret ska behålla sin fräschör ska du använda rengöringsmedel avsedda för akrylglas och undvika alla starka petroleumlösande rengöringsmedel och fönsterputs. Dessa rengöringsmedel kan göra att plasten torkar, vilket leder till sprickor. Undvik att använda papper när du torkar rutorna. Rengör försiktigt med en mjuk svamp, mycket vatten och akrylrengöringsmedel. Torka försiktigt med ett sämskskinn då det inte lämnar några mikroskador till skillnad från andra material, i synnerhet papper.

Du ska inte heller rikta en högtryckstvätt direkt mot fönsterkarmen och i sammanhanget inte heller mot andra ställen på karossen där vatten skulle kunna tränga in.

Med tiden blir dock all plast matt, i synnerhet på framåtvända fönster som träffas av vägsmuts, men det finns lösningar för detta. Beroende på repornas djup kan du använda polermedel med olika kornstorlekar från grov till fin men prova alltid först på en liten del av fönstret. Den grova slipande polishen eliminerar djupare repor i första omgången men skapar en matt yta. Därför, i den andra och tredje omgången, måste den glasklara ytan arbetas upp igen. Det kräver tålamod men ger dig fönster som ser ut som nya.

Du kan även använda dig av en polermaskin men det finns ett par saker att tänka på. Akrylglas gillar inte för hög värme så tryck inte onödigt hårt utan kör på lägsta möjliga hastighet och flytta maskinen över ytan så att rotationen inte skapar friktionsvärme. Se till att polertrissan är lätt fuktig hela tiden och arbeta gärna i skuggan så att inte solen värmer upp fönstret i onödan. Tar du dig tid att göra det i flera steg kommer dina fönster att se ut som nya igen.

Stödben

Stödbenen ska endast användas för att balansera husbilen/husvagnen. Du ska inte tvinga stödbenen att bära upp fordonets tyngd.

Vattensystemet

Rengör vattentankar och vattenlås med jämna mellanrum. När du ska ta ut fordonet efter vinterförvaringen så kan det vara en god idé att se över vattensystemet genom att fylla upp med vatten, testa systemet och kontrollera så att det inte läcker någonstans.

Vinterförvaring

Att förbereda ditt fritidsfordon infor vinterns avställning är ett bra sätt att vårda fordonet och behålla dess värde. HÄR hittar du en checklista på vad du kan tänka på när du ska vinterförbereda ditt fordon. Se mer om Vinterförberedelser här.

Lycka till!