Hur ska man vintersäkra sin husbil eller husvagn?

Bra att veta

Efter den härliga våren, sommaren och hösten med ditt fritidsfordon är det dags att börja förbereda fordonet inför vintern. Att förbereda fritidsfordonet inför vinterns avställning är ett bra sätt att vårda fordonet och behålla dess värde. Har du inte tänkt att använda bilen alls under vintern är det är extra viktigt att sköta om fordonet på rätt sätt. För att du inte ska glömma viktiga detaljer inför processen med vintersäkring har vi här skrivit ner några punkter som du kan tänka på.

Förvara inomhus eller utomhus?

Ditt campingfordon är gjort för att tåla skiftande temperaturer, så vinterförvaring behöver inte ske i ett uppvärmt utrymme. Men ju bättre skydd för blåst, nederbörd och fukt, desto mindre är risken för skador. På landsbygden finns många uppställningsplatser under tak till uthyrning, men tänk på att boka plats tidigt så har du större chans till en bra plats. Vill du förvara husbilen utomhus och vill övertäcka bilen, för skydd, så tänk på att inte lägga exempelvis en presenning direkt på fordonet eftersom det kan förhindra ventilation. Vill du täcka fordonet med presenning så se till att ha en ventilerande luftspalt men någon form av distanser mellan fordonet och presenningen, för att slippa kondensfukt.

Det finns det ingen anledning ha igång fläktar eller radiatorer för att värma fritidsfordonet. Om du håller fordonet svagt uppvärmt i minusgrader ökar risken för kondensbildning när den kalla uteluften möter den varmare karossen.

Förvarar du fritidsfordonet inomhus där temperaturen inte varierar alltför mycket slipper du mycket av kondensen som kan vara besvärande, i synnerhet om det omväxlande är strax under och över nollgradersstrecket. Även i bränsletanken skapas kondens så ha gärna full tank så att det finns så lite ytor som möjligt för kondensen att få fäste. Ökad kondens kan leda till fuktproblem.

Vid parkering av fordonet, lägg i en växel istället för att ha handbromsen åtdragen då den kan låsa sig. På husvagnen kan man ha hjulen låsta med några klossar, stenar eller reglar hellre än att ha handbromsen åtdragen hela vintern.

Tvätta fordonet utvändigt

Det är viktigt att tvätta fordonet ordentligt, då ett rent fordon inte binder fukt lika lätt. Spola rent, speciellt i hjulhus, men även det övriga underredet. Glöm inte att göra rent fälgarna där det ofta krävs någon form av avfettningsmedel. Har du aluminiumfälgar finns det speciella rengöringsmedel till det.

Smörj alla lås och luckor

Smörjer man inte luckor och lås med jämna mellanrum så kan dessa fastna och slitas ut i förtid. Det är därför väldigt bra att gå runt och och smörja luckor och lås med låsolja. Det kan också vara bra att då passa på att smörja cykelstället, om man har ett sådant.

Stäng av gasoltuberna

Gasoltuberna ska stängas av på vredet högst upp på tuben. Titta över slangar och anslutningar så att allt ser fräscht ut. När våren kommer bör det göras en gasolkoll innan systemet startas.

Kolla frysskyddet för kylarvätskan

Byt ut frysskyddet (glykolen) på kylarvätskan om den inte bytts ut på två år. Kontrollera vilken typ av frysskydd som redan finns i systemet, så att det inte blandas. Fyll på vid behov med en blandning av 50% glykol och 50% vatten. Du har en markering i kärlet som visar vilken nivå som glykolen ska ligga på. Om du har använt vatten till vindrutespolningen kan det vara lämpligt att fylla på med koncentrerad spolarvätska. Kör pumpen så länge att eventuellt vatten i slangarna försvunnit.

Kontrollera lufttrycken i däcken

Det är viktigt att kontrollera lufttrycken i däcken så att däcken inte står och blir platta utan behåller formen om du inte brukar fordonet under vintertid.

Rekommenderat är att ha max åtta år gamla däck. Är de äldre bör de bytas. Däck mår inte bra av att stå still under tryck i långa perioder. Man kan avhjälpa det med extra högt lufttryck och det blir även en anledning att kolla mönsterdjupet.

På husbilar och husvagnar som väger upp till 3500 kg gäller minst 1,6 millimeter, även om 3 millimeter är att rekommendera på det mest slitna stället.

5 millimeter gäller på tyngre husbilar. Eftersom miltalen oftast är måttliga kan däcken bli för gamla och ha torrsprickor även om mönsterdjupet är tillräckligt. Byt i så fall däcken innan de orsakar problem.

Batterivård, viktig del av vinterförberedelsen

Även om fordonet står onyttjat så finns det ändå utrustning som drar lite ström. Slå därför av huvudströmbrytaren på elblocket till bodelen. Lyft även av anslutningen till motorbatteriets pluspol.

Alla vill såklart ha starka och friska batterier när våren kommer. En del har batterierna på konstant underhållsladdning under hela vintern, medan andra laddar med 2-3 veckors mellanrum. Båda metoderna går utmärkt så länge laddaren har automatik och överladdningsskydd, vilket gäller de flesta modeller från modern tid.

I stort sett varje husbil eller husvagn har integrerad eller medföljande batteriladdare av korrekt typ, men om du tar hem batteriet för laddning så är det mycket viktigt att du vet vilken typ det är. Ta reda på vad som gäller för ditt batteri innan du underhållsladdar batteriet under vintertid. AGM-batterier är släta på översidan och den vanligaste typen men litiumbatterier blir allt mer frekventa. De kräver olika laddningsprocesser och det kan vara både förstörande och farligt att ladda fel batterityp med fel laddare. Väljer du att ta hem batteriet så se till att förvara batteriet svalt men inte kallt och ha gärna underhållsladdning igång.

Töm och städa bilen invändigt

Ta ur dynor och lösa textilier och förvara dessa om möjligt varmt och torrt. Kolla igenom garderoberna och töm dem på alla textilier. Töm bilen på allt ätbart och städa ur noga för att undvika problem med möss.

“Ett gott råd när man ska vinterförbereda husbilen eller husvagnen är att ta hem alla fuktabsorberande kuddar, täcken och dynor och tömma skafferiet på allt ätbart, för att slippa bosättning av möss”, påminner Vincents personal.

Töm vattensystemet

Vattensystem och kopplingar måste tömmas helt för att det inte ska frysa eller för att det ska börja lukta illa i fordonet. Öppna alla vattenkranar i läge mellan varmt och kallt. Lägg ner duschslangen på golvet så den töms. Rengör färskvattentanken. Glöm inte att tömma varmvattenberedaren även efter det att färskvattentanken tömts. Spilltanken gör du extra ren och använder dig av något antibakteriellt medel som avslutning.

De vanligaste tömningsventilerna är Truma frostvakt eller säkerhetsventil. Vid avtappning av färskvatten från varmvattenberedaren fälls den gula spaken uppåt på säkerhetsventilen. Frostvaktens uppgift är att tömma pannan om det blir för kallt. På så vis kan pannan räddas från att frysa sönder. Det är ändå viktigt att avtappning görs manuellt inför vinterförvaring.

  • Slå av pumpen för vattnet med dess strömbrytare (om det finns en sådan) eller genom att ta ur säkringen.
  • Öppna avtappning färskvattentank.
  • Öppna avtappning/frostvakt till vattenberedare.
  • Skruva bort vattenfiltret på färskvattenpumpen (enbart tryckpumpar).
  • Skruva av munstycken till dusch och lägg ner slangen på golvet.
  • Kontrollera att toalettkassetten är tom.
  • Öppna ventil för gråvattentank.

– Ett råd till alla som vill ha husbilen servad innan de ger sig ut på nästa års resor är att försöka få den utförd redan på hösten, innan vinterförberedelserna, eftersom det kan vara långa köer till alla verkstäder på våren. Kunder som lämnar in husbilen till Vincents för försäljning, får givetvis en kostnadsfri vinterförvaring under säljperioden med tillhörande vinterförberedelser, berättar Vincent Schaffler på Vincents Husbil & Husvagn, i Varberg.