Vincents Husbil & Husvagn - Begagnade Husbilar & Husvagnar

Vincents Förmedlingsprocess

Så här går det till. Kolla in vår film eller läs nedan.

OBS! Vi tar endast in husbilar som är mellan 0-8 år gamla. Respektive 0-10 år för husvagnar!

Det är inte av ren tur Vincents ligger i framkanten av branschen. Förmedling har varit vårt fokus för oss i snart 20 år. Med konstant utveckling och finslipning ger vi våra kunder maximal trygghet och smidighet. Vi va först i Sverige med att driva ett företag endast baserat på förmedling, och det tar vi stor stolthet i när vi presenterar vår skräddarsydda process för att ge lika bra känsla till både som säljare & köpare.

De flesta företagen i denna branschen ser förmedling som ett sidoprojekt. Detta gör att fordonen som kunder lämnar in till förmedling inte riktigt får de rampljus som de förtjänar. Hos Vincents är förmedling hjärtat av företaget, vilket betyder att vi ger alla våra kunders fordon lika mycket tid och omsorg.

Nedan hittar du hela vår förmedlingsprocess ner i minsta detalj. Du kan även kolla in får film ovan!

Har du ytterligare frågor kan du ringa någon av våra säljare HÄR>>
Du kan även kika längst ner på sidan för att kolla in svaren till de vanligaste frågorna vi får in från våra kunder!

Vincents Förmedlingsprocess


Klicka här får att läsa vår förmedlingsguide i en PDF

1. Kontakt

Du som äger husbilen eller husvagnen kontaktar oss, och lämnar fordonets uppgifter till vår värderingsman. Detta gör du enklast genom att gå in på vincents.se och fyller i de uppgifter som efterfrågas i säljanmälan. Detta är absolut inte bindande, utan endast en förfrågan. Du kan även kontakta oss per mejl, telefon eller genom att besöka oss i Varberg.

Vår värderingsman gör en professionell bedömning utifrån fordonsuppgifterna, skicket och utrustningen som du har beskrivit. Värderingsmannen har stor kunskap om marknaden och är dessutom förordnad av Sveriges Handelskamrar. Du kan tryggt lita på att det blir ett korrekt och marknadsmässigt försäljningspris.

Om du tycker att prisförslaget är rimligt och beslutar att ge oss förmedlingsuppdraget, så får du ett avtal där du kan läsa alla villkor. Där står även hur du ska iordningställa fordonet inför leveransen.

2. Förberedelse

Vincents Förmedlingsprocess

Ägaren gör sitt fordon redo för försäljning genom att tömma, städa, tvätta och iordningställa det enligt beskrivningen i avtalet. Tillhörande utrustning samlas i en låda, och eventuellt tält läggs i bodelen. Därefter levererar du fordonet vid den överenskomna tiden. Alternativt, så överlämnar du uppdraget till oss; att personligen hämta ditt fordon, i Sverige, och omhändertar all uppfräschning, till ett offererat pris.

Tillsammans med fordonet, överlämnar du även tillhörande dokument såsom ägarbevis (för kopiering – du behåller originalet), manualer, servicebok, garantibevis etc. Vid överlämnandet, gör vi omgående ett fukttest och bedömer även om fordonet är iordningställt till överenskommet och säljbart skick, eller om ytterligare åtgärder behövs.

När allt är överenskommet så signerar du förmedlingsavtalet som anger försäljningspriset, uppdragets längd, eventuella beställda service- och reparationsåtgärder, etc. Du kan alltid kontakta oss för att justera priset, eller avbryta förmedlingen, och endast betala de arbeten på fordonet som vi har överenskommit.

Under förmedlingstiden kan fordonet vara avställt, men ska som lägst ha en ”garageförsäkring” mot brand och skadegörelse.

3. Varudeklaration

Vincents Förmedlingsprocess

Ditt fordon tas in i vår teknikavdelning där det genomgår en omfattande teknisk inspektion, det invändiga och utvändiga skicket synas och här utförs även fukttester som garanterar att fordonet inte har dolda fuktskador. Vid försäljning lämnas sex månaders garanti på fukttestet.

Cirka etthundrafemtio komponenter och funktioner kontrolleras och skrivs in i varudeklarationen, där även normala och acceptabla brister eller repor noteras. Varudeklarationens ärlighet ger ditt fordon en objektiv beskrivning, som omfattas av garantier, vilket värdesätts mycket högt av köparna.

Om någon avgörande brist upptäcks, som gör fordonet icke säljbart, så kontaktas ägaren med ett förslag om åtgärdande. Du väljer naturligtvis själv om den åtgärden ska utföras av oss mot ett föreslaget pris, eller om du vill lämna fordonet till en annan verkstad. Om du däremot inte alls vill åtgärda ett avgörande fel som krävs för varudeklarationen, så måste vi avbryta förmedlingsavtalet och begära betalning för fukttestet eller varudeklarationen.

4. Marknadsföring

Vincents Förmedlingsprocess

Nu fotograferas bilen både utvändigt och invändigt, för annonsering. Högkvalitativa bilder tas ur alla vinklar för att ge en både ärlig och attraktiv upplevelse. Närbilder tas på särskild utrustning, och en säljande och upplysande annonstext sammanställs med omfattande information och fakta om fordonet.

Bilder och texter sammanställs i annonser på Blocket, Bytbil, Facebook, Campagon och på vår välbesökta hemsida Vincents.se. Ytterligare lockande annonsering, av hela verksamheten, sker i många tidningar och digitala medier, som leder in intressenter till förmedlingsobjekten.

Vår detaljerade beskrivning är så pålitlig att intressenter från hela landet finner det värt att åka långt för att köpa fordonet. De möter ditt fordon på vår 15 500 m2 stora visningssyta, väl synlig utmed E6:an. Vissa fordon exponeras inne i vår nybyggda utställningshall. Hos oss presenteras ditt objekt tillgängligt för besökande intressenter dagligen.

5. Försäljning

Vincents Förmedlingsprocess

De intresserade annonsläsarna ringer, mejlar och besöker oss för ytterligare upplysningar och önskemål om visningar och provkörningar. Vi kontaktar direkt, även de som redan skrivit upp sig på vår ”önskelista”, där de angett vilken typ av husbil/husvagn de söker.

Provkörning och personlig visning leds av våra pålästa och kunniga säljare. Under hela förmedlingsperioden utför vi kontinuerlig tillsyn och städning av ditt fordon.

Vi erbjuder intressenterna förmånliga finansieringslösningar, garantier och extra trygghetspaket. Om intressenterna vill lämna ett campingfordon i inbyte så förhandlar vi även om det. Detta påverkar inte din slutliga utbetalning, utan endast ökar möjligheterna för fler intressenter att köpa just ditt objekt.

Du kan självklart även justera priset under vårt uppdrag, vilket det ibland kan finnas anledning till; du kanske bara vill påskynda försäljningen, eller har noterat att marknadspriset sjunkit – t ex för att många objekt av samma typ kommit ut på marknaden.

6. Förmedling

Vincents Förmedlingsprocess

Ibland så tar köparen beslut direkt och accepterar priset, och ibland lämnas bud. Endast om budet är seriöst och rimligt så framför vi detta till ägaren, som naturligtvis har avgörandet vid all prisjustering. Och, när priset är accepterat av båda parter så kommer vi överens med köparen om önskad leveransdag.

Inför leveransen gör vi en avslutande inspektion, så att skicket verkligen motsvarar den tillhörande varudeklarationens alla punkter och beskrivningar.

7. Leverans

Vincents Förmedlingsprocess

På leveransdagen hanterar våra säljare hela affären; köparens betalning och anmälan om ägarbytet. Vår säljare vägleder köparen genom tecknande av garanti- och köpeavtal, samt kontrakt för eventuella kreditlösningar som köparen önskat.

Varudeklarationen undertecknas av köparen, och tillsammans med denna, går vi igenom fordonet. Vi visar hur utrustningen fungerar och ger råd om hantering och skötsel. Därefter överlämnas nycklarna och ägaren kör nu iväg med sitt nya campingfordon.

8. Avslut

Från försäljningssumman räknar vi av vår provision och kostnader för överenskomna och beställda arbeten på fordonet. Vår säljare meddelar uppdragsgivaren om den lyckade förmedlingen och får bekräftat att angivet kontonummer för utbetalningen gäller.

Vår ekonomiavdelning utför sedan utbetalningen, och summan finns på uppdragsgivarens konto inom ett par dagar. Vi skickar även med specifikation över beloppen och utförda tjänster.  Även om köparen inte lämnat full betalning, utbetalas summan omgående till uppdragsgivaren, då detta ligger på vårt ansvar.

Frågor?

Varför väljer de flesta att sälja sitt campingfordon via en förmedlare?

– Att själv sälja en relativt modern husbil på privatmarknaden kan vara en komplicerad affär. Dels är utrustningen så omfattande och tekniskt komplicerad, att säljaren får spendera oändliga timmar i telefon, mejl och visningsmöten, med att förklara och intyga alla funktioner och skick. Vid privat försäljning, besöks du av många nyfikna, utan ett konkret köpintresse av just din fordonstyp. Oftast vill ”intressenten” få en allmän uppfattning om husbilars priser och typer. Dessutom finns en otrygghet i att hantera så stora belopp mellan två privata parter som inte känner varandra.  Har de olika banker, kan överföringen blir fördröjd. Till skillnad från vår förmedling, så kan säljaren sällan erbjuda garantier och uppvisa protokoll över tester, som alltid ingår när man köper fordon genom oss. Våra reglerade trygghetsfaktorer, erbjudande om kreditköp och vår pålitliga varudeklaration, gör att fler intressenter finner det värt att åka från hela landet för att köpa objektet. Säljaren slipper eventuella klagomål eller krav efter försäljningen, när vi sköter förmedlingen.

Hur länge är mitt fordon låst till avtalet?

– Avtalet är faktiskt inte alls tidsbundet, så ni kan avsluta förmedlingen när som helst och ta tillbaka ert fordon, med en veckas varsel. Vi har stor omsättning på våra förmedlingsobjekt, men skulle en försäljning dra ut på tiden, kan vi rekommendera en prissänkning. Om ni då inte vill justera priset efter rådande efterfrågan, så fortsätter vi med gällande pris enligt överenskommelse. Om intressenter ej visar något intresse av fordonet under en säsong, gäller en ömsesidig uppsägning av förmedlingskontrakten. Vilket innebär att vi tar en diskussion med er om att avbryta uppdraget med en veckas varsel.

Kostar det mig något att avbryta uppdraget?

– Oavsett vilken part som avbryter uppdraget, så tar vi endast betalt för de utförda och beställda arbeten, vars kostnader redan godkänts av ägaren. Vanligen betalar ägaren endast för vår obligatoriska och omfattande varudeklaration och dess inkluderade tester, om inga andra servicearbeten beställts.

Hur annonseras mitt fordon?

– Efter fotograferingen väljs ca fyrtiofem särskilt intressanta bilder ut, från fordonets alla vinklar och på alla intressanta detaljer. Tillsammans med all fakta från varudeklarationen sammanställs en upplysande och attraherande annons, som publiceras i de effektivaste medierna: Blocket, Bytbil, Campagon, Facebook samt på Vincents.se. I dessa digitala medier publiceras 21 – 42 bilder per fordon, beroende på mediets maxgräns. Om ägaren själv önskar, så kan vi dessutom betala för utökad annonsspridning på Facebook. Detta sker visserligen på ägarens bekostnad. Med en kostnad på ex 300 kr, når vi oftast tusentals ytterligare personer, genom att vi specifikt beskriver den passande målgruppen. Hela vår verksamhet marknadsförs i digitala medier, allmänna tidningar, intressetidningar för husvagn/husbil, specifikt målgruppsriktad och adresserad direktreklam, radioreklam och andra medier; vilket leder in köpare till vår hemsida där förmedlingsobjekten exponeras.

Ställs mitt fordon ute på visningsplanen, eller inne i bilhallen?

– Köparna vill gärna se samma fordonsmodell samlade, så placeringen beror på var övriga av samma modell står. Inomhus eller utomhus, påverkar inte säljbarheten, och fordonen hålls kontinuerligt fina. De flesta fordon står ute på planen, och då är det också där de flesta intressenter går. Om du önskar placera ditt fordon i bilhallen, talar du med din kontaktperson. Du betalar en avgift för detta och avgiften varierar, beroende på säsong.

Måste fordonet vara påställt och försäkrat under förmedlingsperioden?

– Fordonet behöver inte vara trafikförsäkrat eller påställt. Under provkörning använder vi s k ”grönskylt”, som innebär att det får köras i trafik under vår trafikförsäkring. Däremot ska ditt fordon ha en enkel garageförsäkring som skydd mot brand, inbrott eller skadegörelse – även om hela vår anläggning är omgärdat med högt stängsel, bevakningskameror och delvis larmat. Vi låter bara intressenter provköra om de uppvisar ett tydligt intresse och vår personal medföljer alltid. Inför provkörning tecknar dessutom intressenten ett provkörningsavtal, där denne påtar sig att betala självrisk upp till 22 000 kr om denne orsakar skada. Om vår personal orsakar en skada, tar vi självklart fullt ansvar för åtgärden. Allt sker alltså under reglerade och skyddade former, för Din trygghet.

Måste fordonet vara besiktat under uppdraget?

– Ja, men du kan ändå lämna in ett obesiktat fordon och ge oss uppdraget att besikta det, mot en kostnad som varierar beroende på fordonstyp och vikt. Om ett fordon, under förmedlingsuppdraget, närmar sig körförbud så utför vi det mot samma kostnad.

Vad tar ni för att förmedla mitt fordon?

– När försäljningen/förmedlingen av ditt fordon är genomförd, så drar vi av våra omkostnader; provision på 10% av säljsumman, trygghetspaket (2 000 för husvagn eller 3 300 kr för husbil) som medföljer fordonet och eventuella utgifter gällande åtgärder/brister på fordonet, som ägaren godkänt. Dessa kostnader blir sällan märkbara för säljaren/ägaren, jämfört med en privatförsäljning, eftersom våra garantier, trygghetspaket, testprotokoll och breda marknadsföring gör att fler köpare är beredda att betala ett lite högre pris för ditt objekt. Om någon part avbryter uppdraget innan fordonet sålts, så tar vi naturligtvis ingen provision. Dock tillkommer 3 000 kr (4 000 kr för husbil över 4.500 kg) för den obligatoriskt genomförda varudeklarationens protokollförda tester, underhållspaket under förmedlingsperioden på 2 000 kr.

Kan jag ange ett pris för min husbil men ge er en viss prutmarginal, som inte skyltas utåt?

– Ja, det går bra. Då behöver vi inte kontakta er för godkännande om vi förhandlar med en köpare, inom er tillåtna prutmån. Men, självklart arbetar vi främst för att sälja objektet till ert högst önskade pris.

Finns det några kostnader eller villkor som kan bli en obehaglig överraskning?

– Nej. Vi anger allt mycket tydligt i förmedlingsavtalet, och vi vill verkligen att alla kunder läser igenom detta innan de signerar. Vi vill ha en trivsam kundrelation och eftersträvar endast positiva överraskningar.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev!Jag kan med en bra erfarenhet rekommendera Vincents. Vi lämnade in vår husvagn på försäljningsuppdrag Fredag v42....

Publicerat av Anders Åkerman Waern den 6 november 2017