Få rätt betalt av Vincents

Integritetspolicy

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Vi på Vincents husbil & husvagn värnar om dig och din integritet. Därför har vi sammanställt denna policy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar våra tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat anges uttryckligen är det Vincent Schafflers husbil & husvagn AB, 556599-9231 även benämnd som vi och oss i denna policy som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för andra frågor på salj@vincents.se

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du köper en tjänst, registrerar dig som kund, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, besöker vår hemsida, ber om en offert, kontaktar oss via kontaktformulär, SMS eller e-post, skickar intresseanmälan eller använder våra digitala kanaler.

För att vi ska kunna ge dig allra bästa kundservice och tillhandahålla tjänster måste vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att administrera och tillhandahålla våra tjänster, förbättra våra tjänster, marknadsföra relevanta tjänster som vi tror du kan vara intresserad av samt hantera förfrågningar.

Enligt lag ska det finnas en laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

  • När du har samtyckt till personuppgiftsbehandling.
  • När personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
  • När vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar på webbsidan eller kommunicera med dig om tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
  • När personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbsida

När du besöker vår webbsida samlar vi in och behandlar information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbsidan. Vi använder oss av Google Analytics, Hotjar och Facebook Pixel för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierings filer. 

Uppgifter från andra källor

För att kunna marknadsföra oss och vår verksamhet skickar vi reklam till nya potentiella kunder. Därför samlar vi in kontaktuppgifter till sådana kunder genom att köpa information från Transportstyrelsen. Vi köper in adresser till fordonsägare i Sverige. All reklam som postas från oss går genom detta inköp och vi får endast spara informationen i 3 månader. När tiden gått ut raderas alla kontaktuppgifter för att sedan köpas in på nytt. Vill du ej tillhöra detta register vänligen registrera din adress på Nix.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter för att genomföra våra tjänster, exempelvis utlämnandet av uppgifter till Transportstyrelsen för att genomföra ägarbyte av husbilar eller husvagnar.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Cookies

Här på www.vincents.se använder vi oss av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse och förbättra webbtjänsten för att förenkla för dig som besökare. En kaka eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen sparar på den enhet du använder för att surfa med, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen innehåller ingen programkod, är inte skadlig och innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person.

Det finns två typer av cookies, en långvarig cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid samt en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden du besöker vår hemsida. Den sistnämnde försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi lagrar webbstatistik för att få en inblick i din användarupplevelse och för att kunna utveckla vår hemsida. Vi använder även statistiken för att förbättra vår kännedom om våra kunder och deras behov samt att för att förbättra våra tjänster.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vincent Schafflers husbil & husvagn AB kan komma att göra uppdateringar i denna integritetsskyddspolicy. Sådana uppdateringar tillämpas från och med den dag när uppdateringarna publiceras på vår webbsida.