Vid reklamation eller återbetalning

För att ge dig som kund rätt förväntningar och köptrygghet har vi följande tio punkter:

 1. Alla fordon testas och varudeklareras av specialister.
 2. Vi ansvarar för att lösa ev. restskulder, panter och skatteskulder i samband med leverans.
 3. Vi åtgärdar vanligtvis bara anmärkningar som påverkar fordonets säkerhet.
 4. På fordon upp till fyra år gamla ansvarar vi för funktion på både fordon och tillbehör.
 5. På fordon äldre än fyra år ansvarar vi för att fordonet är kördugligt och trafiksäkert. OBS. På dessa ansvarar vi inte för tillbehör (som t.ex. AC, kylskåp, backkamera, mörkläggningsgardiner med mera).
 6. Köpare måste själv kontrollera funktion och skick på alla tillbehör.
 7. Särskilt bör kontrolleras det som står angivet som ”ej funktions provat” på varudeklarationen.
 8. Reklamationer skall vi ofta diskutera med inlämnaren, (därför vill vi få in dem mail ledes, på enklaste sätt).
 9. Vi ersätter inte sådana fel brister som beror på normalt slitage eller underhållsbehov.
 10. Veteranfordon, gör-det-själv och ombyggda husbilar/husvagnar säljs inte som bruksfordon utan som samlar- / utställningsobjekt.

Förutsättningar och regler

Vi utgår på denna sida från reklamationer på husbilar men reglerna gäller också andra objekt.
Förutsättningarna för hur vi skall hantera reklamationer styrs av Köplagen, Konsumentköplagen och våra försäljningsvillkor.

Köplagen säger

Om varan är felaktig får köparen kräva att säljaren rättar till eller reparerar, levererar ny vara, ger prisavdrag eller kräva skadestånd. Köparen kan också häva köpet eller hålla inne betalningen. Detta gäller även om varan sålts i “befintligt skick”.

En vara är felaktig om den inte duger till den användning som den avses klara, inte stämmer med prov eller specifikation, avviker från vad som avtalats eller om säljaren lämnat felaktiga uppgifter om eller undanhållit uppgifter om varan.

Konsumentköplagen säger

Vad är felet?

Grunden för att en vara skall anses vara felaktig är att den inte stämmer överens med vad näringsidkaren och konsumenten kommit överens om. Varan ska vad avser till exempel mängd, kvalitet och förpackning stämma överens med vad som avtalats. Med varan ska också följa de anvisningar som behövs för att den ska kunna hanteras, skötas och förvaras på lämpligt sätt.

Varan skall, om inget annat avtalats:

 • Vara lämpad för de ändamål som varor av samma slag vanligen används till.
 • Vara lämpad för de ändamål som köparen avsett, om näringsidkaren måste ha insett detta ändamål.
 • Stämma överens med den beskrivning säljaren lämnat om varan och ha de egenskaper som säljaren demonstrerat genom prov eller modell.

Varan är felaktig om:

 • Den inte följer punkterna ovan.
 • Om säljaren före köpet känt till eller borde ha känt till sådana egenskaper hos varan som med fog kunnat påverka kundens vilja att köpa varan, och inte upplyst kunden om detta.
 • Om varan på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig.
 • Om säljaren som ett led i affären tagit på sig att installera eller låta någon annan installera varan och installationen är bristfällig eller avviker från vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig.
 • Även en vara som sålts “i befintligt skick” anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till pris eller andra omständigheter.

 

Ett fel som visar sig inom 24 månader efter det att köparen övertagit varan skall anses ha funnits vid övertagandet, om näringsidkaren inte kan visa annat. Detta gäller om varan hanterats på ett normalt sätt. För fel som visar sig senare än 24 månader efter köpet gäller att köparen skall kunna visa att felet fanns redan tidigare.