Vilket körkort krävs för husbilen?

Bra att veta

Det enkla svaret är om du har B-behörighet får du köra en husbil eller ett husvagnsekipage som har en högsta totalvikt/er på 3 500 kilo men undantagen är många. Här beskriver vi mer ingående vad som gäller.

De för EU gemensamma körkortsreglerna har många undantag trots att utgångspunkten har varit att de ska vara lättförståeliga och likalydande i alla länder. Så blev inte fallet och speciellt när det gäller husvagnar finns anledning att använda transportstyrelsen webbaserade tjänst när totalvikterna överstiger 3 500 kilo, där såväl körkortsbehörighet som dragfordonet och husvagnens registreringsnummer ska anges. Det som krånglar till regelverket är att äldre behörigheter kvarstår även när nya regler införs vilket gör att olika förare har olika regler. Dessa undantag kallas farfarsrättigheter, Grandfathers right.

Husbilar

Detta gäller för husbilar registrerade som personbil klass 2

Under 3,5 tons totalvikt
 • B-körkort gäller
 • Släpvagn med en maximal totalvikt på 750 kilo får kopplas på även om totalvikten för ekipaget då överstiger 3 500 kilo.
Över 3,5 tons totalvikt men högst 7,5 ton
 • C1-behörighet krävs om B-behörigheten utfärdats från och med 1996-07-01
  B-körkort som utfärdats före 1996-07-01 och inte varit återkallat sedan detta datum gäller. Observera att detta inte framgår av körkortet.
Över 7,5 tons totalvikt
 • C-behörighet krävs om B-behörigheten utfärdats från och med 1996-07-01
 • B-körkort som utfärdats före 1996-07-01 och inte varit återkallat sedan detta datum gäller.
Husbil med släpvagn
 • Släpvagn på högst 750 kilos totalvikt får kopplas på under förutsättning att ekipagets totalvikt inte överstiger 4 250 kilo respektive 7 500 kilo beroende på körkortet.
 • Om släpvagnen har en totalvikt över 750 kilo måste det finnas E-behörighet.
 • Om E-behörigheten införskaffats med begränsning till automatväxlad bil måste dragfordonet ha automat även om B-behörigheten inte har denna begränsning.

Husvagn

 • B-körkort räcker för en husvagn/släp med totalvikt över 750 kilo förutsatt att släpets och bilens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kilo. Detta gäller oavsett när B-behörigheten förvärvades. Tyngre fordonskombinationer kräver B96 eller tillägget E.
 • B-96, utökad körkortsbehörighet, ger rätt att dra en husvagn som väger mer än 750 kilo i totalvikt upp till en ekipagevikt på 4 250 kilo räknat i totalvikter.
 • BE krävs för att köra personbil eller lätt lastbil med husvagn/släp där släpets totalvikt överstiger 750 kilo och ekipagevikten överstiger 3 500 kilo med undantag om man har B96 och ekipagets totalvikt är högst 4 250 kilo. Det finns därutöver en högsta dragvikt för bilen vilken inte heller får överskridas oavsett körkortsbehörighet.
 • Här finns Transportstyrelsen behörighetskalkylator.
 • Har du fått BE-behörigheten före den 19 januari 2013 och om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum har du rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning. Notera att dragfordonets maximala dragvikt fortfarande gäller.

Återkallande av körkort

Ett B-körkort anses återkallat om det inte förnyats i tid vid ordinarie byte. Vid sådan förnyelse krävs inte läkarintyg. Giltighetstiden är normalt tio år och utgångsdatumen anges på körkortets fram- och baksida.

Utökade behörigheter som C1/C kräver nytt läkarintyg vart femte år, innan det datum som anges på körkortets baksida. Observera att framsidans och baksidans datum inte behöver överensstämma.

En läkare kan anmäla en körkortsinnehavare som olämplig av medicinska skäl. I dessa individuella fall anses körkortet återkallat och Grandfathers right upphör även om körkortet återfås kort efter ny undersökning eller motsvarande.

Transportstyrelsen kan återkalla körkort vid upprepade förseelser, trafikonykterhet och liknande.

Domstol kan återkalla ett körkort om innehavarens levnadssätt påkallar detta utan att formella överträdelser i trafiken finns.

Hyra husbil

Hyra husbil

Hyra husbil eller husvagn kan vara en komplicerad och inte helt riskfri process, inte minst vid privat uthyrning. Här listar vi de viktigaste punkterna!

läs mer