Sköt ditt fordon rätt

Underhåll din husbil eller husvagn på rätt sätt

Och behåll ett högt andrahansvärde!

Batteri och El

Batterier är driftsäkra men kräver trots det underhåll på en viss nivå. Desto bättre du tar hand om batteriet desto längre livslängd får det, och således undviker du tråkiga utgifter. Det finns flera olika batterityper i husbilar och husvagnar. Den äldsta typen har skruvkorkar på ovansidan och i dessa måste du själv kontrollera syranivån. Den ska alltid vara ovanför cellplattorna som du skymtar när korken är avskruvad. Många av dessa batterier har ett genomskinligt hölje som gör att du kan se nivån utan att lossa korkarna. 

Batterier gillar inte vibrationer. Se till att batteriet är fast förankrat oavsett vilken typ det tillhör. De gillar heller inte att bli helt urladdade. Bilens generator förser normalt batteriet med tillräckligt med laddning, men fricampar du ofta ska du hålla ett öga på laddnivån. De flesta husbilar har ett separat batteri för bodelen, även kallat för bodelsbatteri. Bodelsbatteriet laddas först när bilbatteriet är fulladdat.

När vintern lägger sig som ett täcke över vårt avlånga land är det bra att vintersäkra batteriet. Detta gör du genom att koppla loss batteriet. Det finns alltid små strömförbrukare som under längre perioder tömmer batteriet. Har du möjligheten att ta hem batteriet och ladda det regelbundet när du inte använder fordonet kommer batteriet livslängd öka avsevärt.

Däck

Ett vanligt misstag många gör är att köra med för lågt lufttryck i däcken på husbilen eller husvagnen. Undersökningar visar att inte ens hälften av fordonen i Sverige har tillräckligt med luft i däcken. I mångt och mycket beror det på att lufttrycket kontrolleras på fel sätt. Lufttrycket ska mätas när däcket är kallt då lufttrycket ökar något när däcket körs och då det byggts upp friktionsvärme vilket påverkar lufttrycket. 

Nackdelen med med för lågt lufttryck är många. Däckslitaget ökar, bränsleförbrukningen ökar och vägegenskaperna blir lidande. Ta gärna en extra koll i fordonets instruktionsbok där du kan kontrollera vad det ska vara för lufttryck i just ditt fordon. Är du ändå osäker kan du kontrollera på Michelins lufftrycksguide: https://www.lufttryck.se/

Kontrollera gasolen i fordonet

Gasolskåpet får inte under några omständigheter användas som förvaringsutrymme! Detta då gasol är en brandfara. Gasolflaskorna ska förvaras stående och välfixerade. Säkerställ att gasolanläggningen inte läcker genom att göra en gasolkontroll. 

En gasolanläggning kräver regelbundet underhåll och årliga kontroller, men det finns inga lagkrav kopplade till detta. Vi rekommenderar att göra gasolkontroll minst en gång om året. Däremot ställer många campingar krav på att du ska kunna visa upp att ditt fordon kontrollerats. 

Slangarna till gasolen ska bytas minst vart tionde år oavsett om det syns några skador eller inte. Vid synliga skador på slangarna ska du omedelbart byta slangarna. De synliga slangarna vid gasolflaskorna kontrollerar du i samband med flaskbyten.

Mer knepigt är det med anslutningarna vid spis och frys, men ack så viktigt. När timmen är slagen för byte ska du dra fram kylen och byta dessa slangar. Står ditt fordon oanvänt under en period rekommenderar vi att stänga av gasolens tillflöde. Är gasolsystemet tätt ska du inte höra något ljud från tillflödet när huvudkranen är stängd.

Tvätt och städ för en skinande ren husbil eller husvagn

För att undvika skador på fordonet är det viktigt att du vet vad du kan använda och vad du inte ska använda för medel. Använd gärna inte petroleumbaserad avfettning på ditt fordon då detta löser upp tätningsmassan i fogar. Fönstren i husbilar och husvagnar är tillverkade av akrylplast, även kallat plexiglas. Detta är ett oömt, praktiskt och lätt material som kan formas nästan hur som helst. 

 För att fönstren ska hålla sin styrka ska du använda rengöringsmedel avsedda för akrylglas och undvika alla starka petroleumlösande rengöringsmedel och fönsterputs. Dessa rengöringsmedel kan resultera i att plasten torkar vilket leder till sprickor.

Du ska även undvika att använda papper när du torkar rutorna. Rengör i stället försiktigt med en mjuk svamp, mycket vatten och med akrylrengöringsmedel. När du tvättar fordonet utvändigt undvik då att rikta högtryckstvätten direkt mot fönsterkarmen. Detta gäller även andra delar av fordonet där vatten kan tränga in.

Avlopp och gråvatten

För att hålla slangar och tank rena är det viktigt att du använder dig av medel anpassat just för avloppsrören. Detta ska du helst göra med jämna mellanrum för att hålla systemet rent.

Undvik fuktskador

Fukt är husbilarnas och husvagnarnas fiende nummer ett. För att undvika att ditt fordon blir lidande av fuktskador:

  • Kontrollera så att ventilationshålen är öppna och fria från blockering.
  • Kontrollera alla utvändiga tätningar så det inte förekommer torrsprickor eller liknande.
  • Vi rekommenderar alltid ett fukttest en gång per år för att bibehålla ditt fordons andrahandsvärde.

Toalett

För att undvika en illaluktande toalettkassett använd gärna ett rengöringsmedel som motverkar lukt. Tillsätt dock aldrig toalettkemikalier via skjutspjället eller klosetten. För att toalettpapper inte ska täppa igen systemet är det viktigt att du använder dig av ett vattenlösligt toalettpapper som tillsammans med toalettmedlet löses upp till stor del.

Stödben

Stödbenen ska endast användas för att balansera husbilen eller husvagnen. Du ska alltså aldrig tvinga stödbenen att bära upp fordonets tyngd.

Vattensystem

Rengör vattentankar och vattenlås med jämna mellanrum. När du ska ta ut fordonet efter vinterförvaringen kan det vara en god idé att se över vattensystemet genom att fylla upp med vatten, testa systemet och kontrollera så det inte läcker någonstans.

Vinterförvaring

Genom att förbereda din husbil eller husvagn inför vinterns avställning vårdar du fordonet och behåller dess andrahandsvärde.

Mateusz Gregus

Mateusz Gregus

Digital kommunikatör

Värdera ditt fordon gratis idag!
Med Vincents nya värderingsverktyg kan du helt kostnadsfritt få en värdering av din husbil eller husvagn på bara några minuter. Du fyller in ditt fordons registreringsnummer och miltal och våran pricksäkra värderingsverktyg gör restan av jobbet!