Så fungerar värmesystemet i din husbil eller husvagn

Bra att veta

Här går vi igenom vad skillnaden är mellan vanliga värmesystem i husbilen eller husvagnen. Det är inte alltid lätt att veta vad som skiljer de olika värmesystemen åt och vilket värmesystem som är rätt för dig och din behov. Därför har vi listat vad som skiljer sig mellan Truma luftburen värme, ALDE vattenburen värme och Webasto, samt vilka för- och nackdelar det finns för respektive värmesystem. Så att du ska få bästa möjliga uppvärmning i din husbil eller husvagn.

Truma eller Alde värmesystem

Det finns flera typer av värmesystem. De som drivs av gasol är vanligast i husbilar och husvagnar, medan de värmesystem som använder diesel är något ovanligare. Elvärme används som ett tillägg i vattenburna system men kräver då att man har tillgång till ström. Värmen som alstras kan fördelas antingen via luft eller vatten. Båda kräver något system så att värmen fördelas jämt, luft via slangar och munstycken eller vatten via element eller golvvärme.

Luftburen värme

Luftburen värme, som Truma är specialister på, är ur tillverknings- och monteringssynvinkel enklast. Det kräver en fläkt samt slangar som slutar i munstycken på lämpliga platser. Värmen kommer snabbt men när systemet slås av finns ingen värmereserv. Ljudnivån mellan olika fabrikat kan variera beroende på tillverkarens val av fläkt och hur den är placerad.

Vattenburen värme

Vattenburen värme, från exempelvis ALDE, kräver också slangar men med vatten finns alltid en viss risk för läckage. Vattnet måste blandas med någon antifrostvätska, som glykol, för att inte frysa vintertid när systemet är avslaget. Vattnet cirkulerar med hjälp av en cirkulationspump som kan drivas av såväl 12 Volt som 230 Volt, oftast bådadera.

Systemet är långsammare att starta eftersom vattnet måste bli varmt innan det börjar avge värme men behåller å andra sidan värmen ett tag efter det systemet slagits av. Får man problem med läckage är det dyrare att reparera. Det är dock tystare än luftburna värmesystem eftersom fläkten stör mer än cirkulationspumpen. Golvvärme är mycket komfortabelt och fördelar värmen jämt i bodelen men element är vanligare.

Webasto värmeystem

Det finns ett tredje alternativ på värmesystem, vilket är Webasto, dieseldriven värme. En vanlig invändning mot dieseldriven värme är att pannan bullrar något mer än en gasoldriven. Ljudnivån har dock minskat under årens lopp.

Värmepannornas placering i husbilen eller husvagnen

Var pannan är placerad påverkar också hur man kan störas av ljudet. Är pannan placerad i sovutrymmet stör den förstås mer än annars även om den får anses vara ganska tyst. Det lönar sig alltså inte att söka tystast möjliga system med en felplacerad panna.

Justera och styr värmesystemet i ditt fritidsfordon

Värmesystem kan manövreras via en intern manöverpanel eller via appar. Ett system som kan fjärrstyras via en app kan spara mycket energi eftersom du då kan dra ner värmen när du är ute, i synnerhet de kallare årstiderna, utan att helt slå av systemet.

Vanliga fabrikat är Truma, Alde och Webasto. Undrar du något över systemet som du har hjälper vi dig gärna. Se även gärna våra leveransfilmer som det finns gott om på vår Youtube-kanal.